Instalatii Transport

INSTALATII TRANSPORT CABLU

Stâlpii metalici pot fi de forma spațială pătratică având fundațiile izolate sau în unele cazuri la două picioare de stâlp, fundația poate să fie comună.

Structura statică este cea a unei grinzi cu zăbrele asigurate prin contravântuiri în x pe toate parțile, pentru a forma o structură spațială rigidă și compactă care să lucreze la eforturi, uniform și unitar.

Unghiul de înclinare al picioarelor stâlpului față de latura paralelă cu aliniamentul instalației de obicei variază între 18º și 23º. Pe fețele laterale ale stâlpului, grinzile de susținere sunt coliniare de jos până sus (nu sunt înclinate).

De regulă, picioarele stâlpului sunt înclinate, calculate în așa fel încât să preia eforturile de compresiune din sâmburele structurii drepte de la partea superioară a structurii, cât și eforturile din încărcările directe care apasă pe saboții grinzii stâlpului (încărcarea directă din apăsarea cablului, forța mobilă maximă din greutatea telecabinei pline, greutatea proprie), eforturi laterale (acțiunea vântului), eforturi de alungire și de compresiune la temperatură, etc.